Regler

Reglerna i bingo är enkla, visst det finns flera varianter men grundreglerna är inte svåra att lära sig och när man väl kan dem så går resten som en dans. Här kommer vi att förklara regler för och det går till att spela alla de vanligaste varianterna av bingo.

Klassisk bingo

Denna variant av bingo är den man spelar mest och som alla de andra varianterna baserar sig på. Den kallas även för Skandinavisk bingo eller bara 75-bollars bingo. Det är för att det är denna variant vi spelar mest i just Skandinavien och för att man använder 75 bollar/nummer i dragningen.

Det går till på det sättet att alla spelare köper eller får varsin bricka eller brickor att spela med, på varje bricka finns det 25 stycken slumpvis numrerade rutor med nummer mellan 1 och 75. Rutorna med numren är utplacerade på ett nät med fem vågräta och fem lodräta rader, på toppen av brickan står det alltid B – I – N – G – O. En bokstav ovanför varje lodrät rad, detta är för att man på ett enkelt sätt ska kunna hitta de nummer som ropas ut om man har dem på sin bricka. Alla nummer har nämligen en bokstav, alla mellan 1 och 15 ligger under bokstaven B, alla mellan 16 och 31 under bokstaven I och så vidare, fiffigt va?

Bingoutroparen drar och ropar ut nummer tills någon spelare fått fem i rad på sin bricka, han eller hon ropar då BINGO! Och vinner spelet. Man kan vinna både lodrätt, vågrätt och på diagonalen.

Amerikansk bingo

Den här varianten av bingo spelar man, inte så överraskande kanske, mest i USA. Den är kanske den variant som är mest lik vår skandinaviska och inte skiljer sig särskilt mycket regelmässigt. Det mest utmärkande är kanske att det är lite lättare att vinna denna variant än den klassiska. Även här spelar man med 75 bollar/nummer och brickorna ser likadana ut, förutom en viktig sak, och det är detta som är skillnaden, rutan i mitten är tom. Det

Det gör att det bara finns 24 slumpade nummer mellan 1 och 75 men det betyder även att den redan är markerad. På detta sätt kan man säga att den tomma rutan fungerar lite som en Joker gör i kortspel, den kan vara vad som helst. I denna variant går det att vinna på flera olika sätt och hur man vinner bestäms alltid innan spelet börjar.

Brittisk bingo

Denna typ av bingo spelas oftast i Storbritannien som du kanske förstår, den kallas även för 90-nummers bingo och är en väldigt populär variant. Här ser brickorna lite annorlunda ut, de har femton slumpmässigt utvalda nummer på varje bricka i ett rutnät med tre vågräta rader och nio lodräta. På varje vågrät rad finns det alltså fem numrerade rutor och fyra tomma rutor.

Man kan även spela med större typer av brickor som innehåller sex mindre brickor där varje mindre bricka är som en vanlig. På den är numren utplacerade på hela den stora brickan och man spelar på alla de sex mindre brickorna samtidigt. Det finns några olika sätt man kan vinna på i denna variant av bingo, här är de tre vanligaste;

  • En full rad (horisontellt)
  • Två fulla rader (horisontellt)
  • Fullt hus (alla rader på en del-bricka)

Variantbingo

När man spelar denna variant av bingo har man även här 75 bollar/nummer. Skillnaden är att på brickorna finns det fem stycken olika delbrickor som har samma storlek och utseende som en vanlig klassisk bingobricka. Det betyder att man spelar i flera olika omgångar på samma bricka.

Den första omgången spelar man precis som i Klassisk bingo, det gäller att få fem i rad. Det är när man kommer till den andra delbrickan som skillnaderna kommer, då ska man nämligen få två markerade rader för att vinna, på den tredje tre rader och så vidare. Tills man kommer till den femte delbrickan då man alltså ska få hela brickan ifylld för att vinna och kunna ropa Bingo! Ibland spelas denna variant med ett förutbestämt antal utrop, då kan det bli så att spelet inte slutar för att en enskild fått bingo. Alltså kan då fler bli vinnare och en enskild spelare kan få bingo ett flertal gånger på samma bricka.

Mönsterbingo

Även i denna variant brukar man spela med 75 bollar/nummer, när du gett dig in i bingovärlden kommer du snart att märka att det är den vanligaste formen oavsett variant. Reglerna är dem samma som för Klassisk bingo, men här gäller det inte att få fem i rad för att vinna utan, som namnet anger, ett mönster.

Det mönster man ska få ihop är alltid förutbestämt så att alla spelare vet vad som gäller för att vinna. Ofta är det till och med markerat på brickorna genom att man gett de rutor som bildar mönstret en annan bakgrundsfärg. Vilket mönster det ska bli kan vara väldigt olika men vanligt är det att man använder sig av symmetriska symboler som streck, kors, fyrkant och så vidare. Men det kan även vara en glad gubbe, ett hjärta eller en stjärna. När någon fått ihop det förutbestämda mönstret och ropar Bingo! Har den personen vunnit spelet.